Effektiv kommunikation handler om hvad målgruppen vil vide.
Ikke om hvad man selv vil fortælle.

Gadiel Communication | Telefon +45 2814 6037 | nicole@gadiel.dk | www.gadiel.dk